סייע/ת בגנים למילוי מקום אגף חינוך, בהיקף משרה משתנה, דירוג מנהלי 4-7

מס מכרז:40/20
מועד סופי להגשה:05/10/2020
קטגוריה:כח אדם

בכפיפות: כפיפות מקצועית וארגונית למנהל/ת הגן

             כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות (מנהלת הגיל הרך)

תיאור התפקיד

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

 1. הכנת הגן לקראת יום לימודים.
 2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 3. מתן סיוע פיזי לילד הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 6. תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן. 

מא��ייני העשייה היחודיים בתפקיד

 1. ניקיון דאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים.
 2. עבודה עם ילדים. 
​​ד​רישות התפקיד 
 1. 12 שנות לימוד
 2. סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, תוך 24 חודשים מיום קבלת
 3. סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
 4. היעדר הרשאה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 5. תושב/ת מעלות-תרשיחא-יתרון
רק מועמדים מתאימים ייענו

קורות חיים בצירוף שאלון אישי (נספח א' למכרז)​, תעודות רלוונטיות (חובה!) ושמות ממליצים, יש לשלוח לכתובת המייל:jobs@maltar.co.il , או להגיש למחלקת משאבי אנוש עיריית מעלות תרשיחא , ת.ד. 59 מעלות. טל' 04-9578878 , פקס 04-9578883.

יש לציין על גבי קורות החיים את שם ומספר המכרז.