הליך שירותי גינון

מס מכרז:83/2020
מועד סופי להגשה:07/07/2020
קטגוריה:הליך הצעות מחיר
סיור קבלנים יערך בתאריך: 05/07/2020 בשעה 10:00 מלובי העירייה

לפרטים ושאלות
ניתן לפנות למחלקת שפ"ע - לעמית דהן בטלפון: 04-9578953

​​
מועד אחרון להגשת ההליך
: 07/07/2020 בשעה 10:00 במשרדי הגזברות בעיריית

מעלות תרשיחא, לידי ליבנת מויאל רכזת מכרזים.

הערה: את מסמכי ההליך ניתן לקבל במחלקת הגזברות בעירייה.