הפעלת מזנון בביה"ס תיכון אורט תרשיחא

מס מכרז:4/2019
מועד סופי להגשה:23/10/2019
קטגוריה:מכרזים

 

הזמנה להגשת הצעות למכרז הר"מ:

  

מכרז מס'  4/2019– להפעלת מזנון בביה"ס תיכון אורט תרשיחא 

 

מועד אחרון להגשת ההצעות, למכרז שבנדון עד יום רבעי 23/10/2019   עד לשעה  12:00;  את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של החברה הכלכלית בשעות העבודה הרגילות (8:00 עד 16:30) במשרדי החברה

רחוב בן גוריון 3 .(מול בניין העירייה)

 

את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה החל מיום רבעי 2/10/2019 בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ₪ כולל מע"מ, שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.

 

חובה על המציעים להשתתף בסיור קבלנים שייערך במקום בתאריך ה 6/10/2019 בשעה  12:00

  

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל מזכירת החברה – עליזה זריהן לברורים ופרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון  04/6153030

  

     בברכה,

                                             דבי סימונס

מנכ"לית החברה הכלכלית