מנכ"ל פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ

מס מכרז:2/19
מועד סופי להגשה:22/07/2019
קטגוריה:כח אדם
פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ

ועדת בחינה לאיתור מנכ"ל

מכרז כ"א מס' 2/19

 

משרה: מנכ"ל פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ

 היקף משרה: 100% משרה.

חוזה בכירים בהתאם לכללי משרד הפנים ובכפוף לאישורו.

 

1.    תיאור עיקרי המשרה:

1.1     ניהול פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) בע"מ (להלן: "החברה"), שהינה תאגיד עירוני בבעלות עיריית מעלות-תרשיחא.

1.2     קידומה ופיתוחה הכלכלי של העיר מעלות תרשיחא ושל עיריית מעלות-תרשיחא.

1.3     ניהול נכסי החברה הכלכלית ונכסי עיריית מעלות-תרשיחא שיועברו לניהול החברה.

1.4     ניהול פרויקטים של פיתוח תשתיות ציבוריות בשטח השיפוט של העירייה לרבות: כבישים, תאורה, גנים ציבוריים, תיאום תשתיות מים וביוב.

1.5     גיבוש תכניות לפעילות החברה וקביעת יעדים לפעילות החברה בהתאם למדיניות והנחיות דירקטוריון החברה.

1.6     ייזום פרויקטים בתחומי פעילות החברה, ניהולם ופיקוח על הוצאתם לפועל לרבות, ניהול מכרזים, ניהול מו"מ מול קבלנים שונים ופיקוח על תהליכי התקשרות וניהול תקציב החברה בהתאם. 

 

2.    תנאי סף וכישורים נדרשים:

2.1          בעל/ת תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוה באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

2.2          בעל/ת ניסיון של לפחות 5 שנים באחד מאלה:

2.2.1         מילוי תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

2.2.2         כהונה ציבורית או מילוי תפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים.

2.2.3         מילוי תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2.3          או מי שלא מתקיימים בו התנאים שבסעיף 2.1, ובלבד שהוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה 2.2, שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

 

3.    עדיפות תינתן לעומדים בדרישות נוספות אלו:

3.1          ניסיון והכרות עם תאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות.

3.2          ניסיון בייזום, ניהול וביצוע פרויקטים בתחום תשתיות ציבוריות.

3.3          מגורים בסביבה הקרובה.

 

4.    דרישות המשרה:

4.1     יכולת ניהול והנעת עובדים ויחסי אנוש טובים.

4.2     יכולת הבעה גבוהה בכתב ובעל פה.

4.3     יכולת עמידה ביעדים ובלוחות זמנים.

4.4     חריצות, התמדה ומחויבות גבוהה

4.5     אמינות ומהימנות

4.6     ניהול תקציבים.

4.7     ייצוג החברה בפורומים מקצועיים.

4.8     נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

4.9     רישיון נהיגה בתוקף ונכונות לנסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

 

5.    הגשת המועמדות:

5.1     מועמדות יש לשלוח עד לתאריך 22/7/2019  בשעה: 12:00, בדוא"ל – aliza@maltar.co.il   או במעטפה סגורה במסירה ידנית במזכירות פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ.

5.2     למועמדות יש לצרף המסמכים הבאים:

5.2.1     קורות חיים

5.2.2     מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות, תעודות המעידות על השכלה וכן, מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה.

5.2.3     המלצות.

5.3     בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.

 

6.    ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.

7.    רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים שמצאה אותם כמועמדים המתאימים.

8.    וועדת האיתור רשאית לזמן את 10 המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

9.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.

10.החברה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, בכל שלב משלביו.

 

 

ארקדי פומרנץ

ראש עיריית מעלות-תרשיחא

ויו"ר דירקטוריון

פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ​