שירותי פרסום וגרפיקה

מס מכרז:76/2019
מועד סופי להגשה:15/07/2019
קטגוריה:הליך הצעות מחיר

עיריית מעלות תרשיחא מזמינה ספקים להציע הצעות בהליך מספר 76/2019 לשירותי פרסום וגרפיקה.​

כל המעוניין לעיין במסמכי ההליך ו/או לקבל את המסמכים לשם הגשת ההצעה, יפנה לדוברות העירייה במייל dover-10@maltar.co.il או בשלוחה 04-9578935.

 את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מתאריך 15.7.2019 בשעה 13:00 על פי ההנחיות במסמכי ההליך.

לצפיה בנספח א'- מפרט הליך פרסום וגרפיקה - לחצו כאן​