מנהל/ת פרויקטים וסגן/ית מהנדס העיר – 100% משרה

מס מכרז: 18/19
מועד סופי להגשה:26/04/2019
קטגוריה:כח אדם
 
הארכת מכרז חיצוני מס' 18/19

מטרת התפקיד:

 • מסייע למהנדס העיר בהתוויית מדיניות הנדסית ותוכנית פיתוח העיר.
 • אחראי לתכנון וביצוע פרויקטים אדריכלות/ הנדסיות.
 • ניהול, פיקוח וביצוע פרויקטים הנדסיים.

תיאור התפקיד:

 • אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגראמות ותוכניות אב.
 • אחריות לתחומי הבנייה, פיקוח ואיתור מבנים מסוכנים.
 • אחריות להכנת מכרזים והתקשרות עם ספקים וקבלנים.
 • אחראי על ניהול פרויקטים משלב שנקבע ע"י פורום תכנון הרשות ועד ביצוע העבודה ומסירתה לעירייה, האחראיות הינה בתחומים: הנדסי/ מקצועי, מנהלי ותקציבי.
 • תכנון העיר ופיתוח העיר, הקמת תשתיות ומבני ציבור.
 • נושא הבטיחות העיר הכולל פיקוח על העבודות ההנדסיות.
 • אחריות לגיבוש מדיניות הנדסית בהתאם לתכנון אסטרטגי ולתכנית הרב שנתית.
 • ממונה בטיחות בעבודה.

כישורים נדרשים:

 • בעל/ת תואר מהנדס/ת רלוונטי/אדריכל/ית.
 • ניסיון בתכנון, פיתוח והקמת תשתיות ומבנים.
 • ניסיון בהכנת מכרזים ועבודה מול ספקים וקבלנים.
 • ניסיון בפיקוח עבודה ואיתור מבנים מסוכנים בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
 • ניסיון בהכנת תכנית עבודה בהתאם לתקציבים ומעקב אחר לו"ז ואיכות הביצוע.
 • ניסיון בדיוני וועדות תכנון ובנייה ואישורי פרויקטים במשרדי תכנון.
 • ניסיון בבדיקת תכניות ואישורי בנייה וחתימה.
 • ניסיון בניהול פרויקטים וקידומם על פי תכנית העבודה משלב התכנון ועד לגמר  ביצוע הפרויקט ומסירתו – תיאום ומעקב מול כל הגורמים השותפים בפרויקט.
 • תושב/ת מעלות-תרשיחא- יתרון
רק מועמדים מתאימים ייענו 

קורות חיים בצירוף תעודות רלוונטיות (חובה!) ושמות ממליצים, יש לשלוח לכתובת המייל: coah-2@maltar.co.il, או להגיש למחלקת משאבי אנוש עיריית מעלות תרשיחא, ת.ד. 59 מעלות. 
טל' 04-9578878 , פקס 04-9578883
יש לציין על גבי קורות החיים את שם ומספר המכרז.