מכרז הפעלת מתנ"ס תרשיחא

מועד סופי להגשה:26/11/2017
קטגוריה:מכרזים

עיריית מעלות תרשיחא מבקשת לקבל הצעות להפעלת מרכז קהילתי  בתרשיחא. פרטים ניתן לקבל בגזברות העירייה החל מיום 9.11.17


את ההצעות יש להגיש עד ליום א' 26.11.17 שעה 13:00 בתיבת ההצעות בגזברות העירייה.