הפעלת שטח לימוד נהיגה על אופנועים בשטח החנייה של מגרש הכדור רגל

מס מכרז:מכרז מס' 6/2017
מועד סופי להגשה:19/11/2017
קטגוריה:מכרזים
מועד אחרון להגשת ההצעות, למכרז שבנדון עד יום ראשון 19/11/2017  עד לשעה 13:00, את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של החברה הכלכלית בשעות העבודה הרגילות (8:00 עד 16:30 ) במשרדי החברה באגם מונפורט.
 
את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה באתר אגם מונפורט, החל מיום ראשון 5/11/2017 בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ש"ח כולל מע"מ, שלא יוחזרו לכל מ��טפת מכרז.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם אצל מזכירת החברה עליזה זריהן.
 
לברורים ופרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 04-9574004 שלוחה 2
 
 
בברכה,
ג'ורג' עבליני
מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית
חשב החברות העירוניות