הפעלת שטח לימוד נהיגה על אופנועים בשטח החנייה של מגרש הכדור רגל

מס מכרז:מכרז מס' 6/2017
מועד סופי להגשה:19/11/2017
קטגוריה:מכרזים
מועד אחרון להגשת ההצעות, למכרז שבנדון עד יום ראשון 19/11/2017  עד לשעה 13:00, את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של החברה הכלכלית בשעות העבודה הרגילות (8:00 עד 16:30 ) במשרדי החברה באגם מונפורט.
 
את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה באתר אגם מונפורט, החל מיום ראשון 5/11/2017 בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ש"ח כולל מע"מ, שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם אצל מזכירת החברה עליזה זריהן.
 
לברורים ופרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 04-9574004 שלוחה 2
 
 
בברכה,
ג'ורג' עבליני
מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית
חשב החברות העירוניות