מכרז להקמת והפעלת פארק פעילות ספורט במתחם "אגם מונפורט"

מס מכרז:מכרז פומבי 5/2017
מועד סופי להגשה:20/11/2017
קטגוריה:מכרזים