השכרת משרדים

מועד סופי להגשה:15/10/2017
קטגוריה:מכרזים
קול קורא להשכרת משרדים עבור החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא (1989) בע"מ.
 
החברה הכלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא (1989) בע"מ מכריזה בזאת על קבלת הצעות לשכירת נכס בשטח מעל 80 מטר לשימושה כמשרדים במעלות.
 
עלות השכירות לא תעלה על 2,000 ₪ כולל מע"מ לחודש , הנכס חייב להיות במעלות סמוך או בקרבה לעיריית מעלות תרשיחא.
 
את ההצעות בהתאם לתנאי הקול קורא ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו לעייל יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה הכלכלית באתר אגם מונפורט במעטפה סגורה
 עד ליום – 15/10/2017 עד השעה 13:00.
 
לא יתקבלו מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
בברכה,
 
ג'ורג' עבליני
מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית
חשב החברות העירוניות