אותות העיר

כמידי שנה בשנה מוענקים אותות יקיר העיר, המתנדב והמצוינות לתושבים ומוסדות שנמצאו ראויים ע"י הוועדה הציבורית על עשייה התנדבותית לזולת ו/או על הישגים חינוכיים, אומנותיים וספורט.

אותות ההוקרה מוענקים לאזרחים, מוסדות, גופים וארגונים המתנדבים בעיר בתחומי חינוך, קהילה, רווחה, מסחר, תעשייה, דו-קיום ותחומים נוספים שפעילותם ההתנדבותית מהווה דוגמא ומופת לכולנו.כמו כן על פעילות חינוכית בית ספרי המושתתת על מחויבות קהילתית.
 
מידי שנה בשנה מגישים גופים ותושבים לוועדה הציבורית בלתי תלויה, המלצות להענקת אות העיר בתחומים שונים ומגוונים בהוויית העשייה והיצירה בעירנו.
 
הזוכים הם תושבים ו/או גופים ומוסדות שגילו הצטיינות מיוחדת ותרומה לקהילה בעירנו.
טקס הענקת האותות נערך מידי שנה, ביום ירושלים, בטקס רשמי, ובמעמד ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר.
 
על מנת להביא לידי ביטוי משמעותי את כל תחומי העשייה, אנו מפרסמים באתר העירוני וקוראים לתושבי העיר מידי שנה להמליץ ולהגיש המלצות לוועדה הציבורית.
 

התחומים העיקריים:

חינוך, קהילה, רווחה, מסחר, תעשייה, דו-קיום, ספורט, תרבות ואומנות. 

חברי הוועדה:

חברי הוועדה הציבורית מלווים את כל התהליך הקשור באותות מראשיתו, החל מפרסום התחומים, הקריטריונים, דרך משלוח טופסי מועמדות, קבלה, מיון ודיונים על בחירת המועמדים.
המלצות הוועדה מובאות לאישור בפני מועצה העיר. 

הרכב הוועדה הציבורית לבחירת מקבלי האותות:

  • ד"ר שמריהו רוזנר – יו"ר
  • מר סילס ליביליה – חבר
  • מר יהודה סגל – חבר
  • גב' גלית נבו – חברה
  • גב' מירי אליהו – חברה
  • מר מאג'ד חדאד- חבר
  • מר אליאס מעיקי – חבר
  • גב' הילה בן אבו - חברה
  • מר דורון קדוש – חבר
  • גב' גלינה אמדור - חברה

מרכזת עבודת הוועדה הגב' סבטלנה קריב:

טלפון: 04-9578829
פקס: 04-9578757