בוא/י נהיה בקשר

​כתובתנו: רח' בן גוריון 1, מעלות תרשיחא

מרכזייה: 04-9578888

שם המחלקה

E-mail טל'​ ​פקס​
לשכת ראש העיר Lishka-2@maltar.co.il  9578802 9578787
לשכת מ"מ וסגן ראש העיר Sgan-7@maltar.co.il  9578811 9578847
לשכת סגן ראש העיר ומשרדי העירייה  בתרשיחא Tarshiha-4@maltar.co.il  9578790 9997157
מנכ"ל העירייה Mankal@maltar.co.il  9578903 9578788
מחלקת רווחה Revaha-1@maltar.co.il  9578915 9578814
מוקד עירוני Moked-2@maltar.co.il 9578777 9571924
מחלקת ביטחון Tashti-5@maltar.co.il 9578874 9571925
 מערכות מידע Comp-1@maltar.co.il 9578938 9578847
שיטור קהילתי ופיקוח Handas-5@maltar.co.il 9578950 9578821
מינהל הנדסה Tashti-8@maltar.co.il 9578974 9536737
מנהלת אזור תעשייה קורן Office@parkoren.org 9572401 9971336
מינהל שפ"ע Handas-9@maltar.co.il 9578946 9578821
תברואה Tashti-7@maltar.co.il 9578948 9578821
גינון Tashti-1@maltar.co.il 9578953 9578821
מינהל חינוך Hinuh-3@maltar.co.il 9578939 9578839
שירות פסיכולוגי Hinuh-8@maltar.co.il 9578798 9997005
מינהל קהילה וקליטה Klita-2@maltar.co.il 9578829 9578757
רשות מקדמת תעסוקה ומרכז צעירים Kehila-4@maltar.co.il 9573927 957​0698
מינהל כספים 9578846 9578847
דוברות והסברה Dover-7@maltar.co.il 9578935 9578937
היכל התרבות Heichal-2@maltar.co.il 9573050 9972273
ביה"ס למוסיקה maalotmusic@gmail.com 9972653 9570371
אלף עד טף מרכז לגיל הרך Hinuh-28@maltar.co.il 6851800 6851813
מרכז יום לקשיש Amutamaalot1@gmail.com 6433366 6433368
רשת המתנ"סים shosh@maalot.matnasim.co.il 9971044 9973004
מתנ"ס תרשיחא lenan@atid.org.il 9120639 9120639
עמותת הספורט 6469667 6469687
יועצת משפטית​ mishpati@maltar.co.il    ​9578823 ​9976726
משאבי אנוש​ Coah-4@maltar.co.il  ​9578878 ​9578883
מבקר​ Mazkir-5@maltar.co.il  ​9578882 ​9578779
גבייה​ Gvia-1@maltar.co.il  ​9578885 ​6898949
הספרייה העירונית ​ Mt.laibrary@gmail.com  ​9979687 ​6470211
רכז נגישות​ ​moshe@maltar.co.il 9578866 9571925