מחיר למשתכן- שכונת נוף אגם

תאריך 03/12/2017
נפתחה הרשמה ל- 58 דירות בשיטת ״מחיר למשתכן״. לבנות ובני המקום ישנה עדיפות של 50%, כך ש-29 דירות שמורות להם. היזם הזוכה הוא ״ורדים השקעות ונכסים״, היזם שמצוי בבנייה מואצת של 247 דירות ״מחיר למשתכן״ בשכ׳ גבעת האורנים. 58 דירות נוספות ישווקו על-ידי היזם לשוק חופשי, כלומר למשפרי/ בעלי דיור. כזכור, היזם ״משה חדיף״ זכה בשכונה זו במתחם לבניית 69 דירות צמודות קרקע ממש בחיבור עם שדרת המפלים האקולוגיים שמגיעה עד האגם. סה״כ השכונה מונה 185 דירות.
ההרשמה תיסגר ב 12.12.17
 

 
מיקום מתחם נוף אגם
מיקום מתחם נוף אגם
 
 
נוף אגםנוף אגם 
נוף אגםנוף אגם
 נוף אגםנוף אגם
נוף אגםנוף אגם
נוף אגםנוף אגם
נוף אגםנוף אגם
נוף אגםנוף אגם

נוף אגםנוף אגם
נוף אגםנוף אגם