זיכוי בארנונה עבור פרגולות

תאריך 22/02/2017
תושבים יקרים,
כפי שפורסם לאחרונה, אושר בצו הארנונה לשנת 2017 הפטור בגין פרגולות עד לגודל של 25 מ'.
אנו שמחים להודיע כי, בחשבון התקופתי לחודשים מרץ-אפריל 2017, בוצע זיכוי בגין גודל הפרגולה.
הזיכוי בוצע רטרואקטיבית מינואר 2017.
פטור  ארנונה בגין פרגולה