הגשת בקשה להקצאת נכס עירוני בפטור ממכרז וללא תמורה

תאריך 30/11/2016
הודעה על הגשת בקשה להקצאת נכס עירוני בפטור ממכרז וללא תמורה
מתן אפשרות להגשת התנגדויות
 
עיריית מעלות תרשיחא פרסמה הודעה לציבור כי הנכס המפורט להלן עומד להקצאה לציבור בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים (להלן: "הנוהל") ובהתאם לעקרונות ההקצאה שאושרו על ידי מועצת העיר.
 
שם הנכס / שימוש נוכחי ​ כתובת​ גוש, חלקה​ שימוש מתוכנן לפי פרוגרמת הקצאות​ פרטים על בקשת הקצאה שהוגשה בגין הנכס​
כנסייה בתרשיחא​ השכונה הדרומית בתרשיחא ​ גוש 18400, חלק מחלקות 1 ו-6 (מגרש "י")  מבנה דת​​ הוגשה בקשה ע"י עמותת אור בגליל (ע"ר), מס' עמותה 580524007​
 
עיריית מעלות תרשיחא מבקשת ליידע את הציבור כי התקבלה במשרדי הממונה על הנכסים בעירייה בקשה להקצאת הנכס שפרטיו לעיל ע"י עמותת אור בגליל (עמותה רשומה) (להלן: "הגוף המבקש").
 
מטרת ההקצאה המבוקשת על ידי הגוף המבקש הינה הקמת כנסייה בתרשיחא בכפוף לאישור משרד הפנים.
 
הציבור מוזמן להגיש התנגדויות להקצאת הנכס למשרדי הממונה על הנכסים בעירייה עד ליום 1.3.17.
 
ניתן לעיין בנוהל ובעקרונות ההקצאה במשרדי הממונה על נכסי העירייה, וכן באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו www.maltar.org.il.
                                                    
 
 
                                                      בכבוד רב,
                                                      סילס ליביליה
                                                      סמנכ"ל העירייה
                                                      ויו"ר ועדת הקצאות