בוטל היטל אגרת השמירה

תאריך 13/01/2020
​החל מתחילת שנת 2020 בוטל החיוב בגין אגרת השמירה. אין שינוי במערך הפיקוח והשיטור העירוני.