קבלת קהל מינהל הנדסה

תאריך 14/11/2019
לידיעת הציבור,

מינהל הנדסה והוועדה לתכנון ובניה עדכנו את שעות קבלת הקהל.
בנוסף, ניתן להיפגש עם מהנדס העיר, בתאום מראש ולאחר הגשת בקשה.
כל הפרטים בקישור הבא:

http://www.maltar.org.il/Muni/Lists/List/DispForm.aspx?ID=7&ContentTypeId=0x0100761AF66ADF8D754C985564172A6A7CB7