ישיבת מועצת העיר

תאריך 08/09/2019
ישיבת מועצת העיר הקרובה (ישיבת מליאה מן המניין) תתקיים ביום ב', כ"ג באלול תשע"ט, 23/9 בשעה 18:00 באולם המליאה בבניין העירייה בקומה 2 (רחוב בן גוריון 1)

הציבור מוזמן