הודעה בדבר דרכי הצבעה לבחירות לרשות המקומית לאנשים המוגבלים בניידות

תאריך 11/10/2018