ה ו ד ע ה בדבר חלוקת חוברות לרשימות מועצת העיר ולראשות העיר

תאריך 03/09/2018
אבקש לעדכן כי ביום רביעי, כ"ה באלול תשע"ח, 5/9/2018
בשעה 18:00 יתקיים מפגש לחלוקת חוברות והדרכה לאופן מילויים ע"י:
מועמדי הרשימות למועצת העיר 
מועמדים לתפקיד ראש העיר 

כל המעוניינים להגיש מועמדותם מתבקשים להגיע למפגש
זה אשר יתקיים באולם המליאה שבבניין העירייה.

ב ב ר כ ה
נזי רבאח
מנהל הבחירות
עיריית מעלות תרשיחא