​פועלים לביטול אגרת השמירה

תאריך 24/07/2019
הבטיח וקיים!

חברי מועצת העיר בעיריית מעלות תרשיחא

החליטו פה אחד על פניה למשרד הפנים

לבטל את גביית היטל השמירה