​פועלים לביטול אגרת השמירה

תאריך 24/07/2019
הבטיח וקיים!

חברי מועצת העיר בעיריית מעלות תרשיחא

החליטו פה אחד על פניה למשרד הפנים

לבטל את גביית היטל השמירה

אתמול (ג', 23/7) אישרו חברי מועצת העיר של מעלות תרשיחא את הצעת ראש העיר, ארקדי פומרנץ, לפנות למשרד הפנים לביטול היטל השמירה.

 

ארקדי פומרנץ, ראש העיר: "התחייבתי בפני התושבים שאפעל לביטול אגרת השמירה וכעת הזמן לבצע.

אני שמח שכל חברי המועצה תמכו בהצעתי ואנו נפעל מול משרד הפנים בנושא.

עם הצטרפות ש"ס לקואליציה יש לנו רוב במועצת העיר ונמשיך לפעול למען הציבור ביתר שאת."