אקדמיה קרוב לבית

תאריך 20/08/2018
בשנת 2013, מרכז השלטון המקומי הציב לעצמו מטרה לשפר את תפקוד עובדי הרשויות המקומיות באמצעות הקניית השכלה אקדמית. לצורך כך, הוקם בית הספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה והחלה להתגבש תכנית לימודים ייחודית המקנה לעובדי הרשויות המקומיות תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי. התכנית כוללת לימודים בקבוצות מובנות מותאמות לעובדים ותכנית מלגות ייחודית של מרכז השלטון המקומי ומפעל הפיס.