תמונת מצב חינוכית מעלות תרשיחא לשנת תשע"ז

תאריך 18/07/2018
לפי תמונת המצב החינוכית שפרסם משרד החינוך – 75.7% זכאים לבגרות. 17.6% זכאים לבגרות מצטיינת!
​​​
תמונת המצב החינוכית במעלות תרשיחא לשנה"ל תשע"ז מציגה את הנתונים הבאים:
 • 75.7% - זכאים במבחני הבגרות (מקרב הלומדים ביישוב. במוסדות החינוך העירוניים)
 • (72.1% – זכאים לבגרות כולל החינוך המיוחד) 
 • נתון של השנה שעברה - 72.3%
 • עלייה של יותר מ- 3% 
 • ממוצע ארצי: 68.2%

מתמטיקה 5 יחידות:
 • השנה: 20.6%
 • שנה שעברה: 12.5%
 • עלייה של 8%
 • ממוצע ארצי: 14.3%

אנגלית 5 יחידות:
 • השנה: 36.1%
 • שנה שעברה: 31.8%
 • עלייה של 5%
 • ממוצע ארצי: 35.7%

זכאות לבגרות מצטיינת: 17.6%
ממוצע ארצי: 7.9%

הסבר מדד בגרות מצטיינת: שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מתוך כלל הלומדים בכיתות י"ב בבית הספר. תעודת בגרות מצטיינת מוגדרת כאחת משתי אפשרויות: 
 1. כזו המכילה 30 יח"ל - בתוכן 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, ובעלת ממוצע משוקלל (של כל ציוני התעודה) של לפחות 90.
 2. או כזו המכילה לפחות 25 יח"ל - בתוכן 5 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה, ובעלת ממוצע משוקלל (של כל ציוני התעודה) של לפחות 95.  

החל משנת הלימודים תשע״ז מוגדרת תעודת בגרות מצטיינת באופן הבא: תעודת בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90 והיא כוללת הצטיינות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.

45% מהמורים בעלי תואר שני. ממוצע ארצי: 36%

נשירה: 0.5%
ממוצע ארצי: 1.2%

צפיפות בכיתות:
מספר תלמידים בכיתה: 24.4
ממוצע ארצי: 27.4

98.8% - גיוס בנים לצה״ל


הנתונים הם של התלמידים הלומדים במוסדות בתוך הרשות. כלומר, התלמידים הלומדים במוסדות החינוך העירוניים עליהם הרשות המקומית אחראית ובהם היא משקיעה.

משרד החינוך מפרסם בתמונת המצב החינוכית 2 נתונים:
 1. ​נתונים של הלומדים בתוך הרשות (שהרשות המקומית אחראית עליהם).
 2. נתונים הכוללים גם את תלמידים הגרים בעיר, אך לומדים אל מחוצה לה, במוסדות שאין לרשות המקומית אחריות עליהם.
לצפייה בנתוני משרד החינוך לחצו: https://shkifut.education.gov.il/city/10637 ​

צילום: שלמה שרביט