הנחיות לשימוש במקלט בבית משותף

בעריכת מפקדת ראש הג"א בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

הקדמה

המקלט נועד כעקרון לשמש מחסה לשעת חירום, אולם מעצם היותו חלק בלתי נפרד וגם חלק מהרכוש המשותף חובה עלינו לוודא על שמירתו וכשירותו בימי רגיעה.
המקלט כמבנה יכול לשמש בימי רגיעה לפעילויות רבות. ראוי לנצלו באופן יעיל ולתרום הן לרווחת הדיירים והן לאחזקתו השוטפת ושמירתו בכשירות מתמדת.

המקלט אינו מחסן

 • יש לשמור על ניקיון המקלט ולהימנע מלאחסן בו ציוד שאינו בשימוש למעט עגלות      ילדים,   אופניים  ושאר פריטים שניתן לסלקם בתוך זמן קצר.
 • כל דייר בבנין הינו שותף לא רק לבעלות על המקלט אלא גם לאחריות על כשירותו של המקלט עפ"י חוק.
 • ועד הבית רשאי לחייב דייר לפנות מהמקלט מיטלטלין או לדרוש ממנו את מילוי הוראות החוק בכל הקשור למקלט.
 • ניתן, לפי הצורך, לבקש מהרשות המקומית (מחלקת הביטחון או מחלקת הפיקוח) לאכוף על "דייר סרבן" את ביצוע  חובותיו עפ"י חוק.
 • רשות מקומית רשאית לפנות מיטלטלין של דייר שסרב לעשות כן בעצמו ואף לחייבו בהוצאות הפינוי.

מה אפשר לעשות במקלט?

 • חדר משחקים לילדי דיירי הבית.
 • חדר התעמלות, מועדון נוער, משרד לוועד הבית.
 • חדר כנסים ואירועים לדיירי הבית.
 • כל שצריך לעשות הוא להכשיר את המקלט ולהפכו למקום שנעים  לשהות בו. לנקותו, לצבוע את קירותיו, להוסיף תאורה, להכניס לתוכו ריהוט מתאים - שניתן לפנותו בשעת חרום והמהדרין אף יכולים להתקין בו איוורור, ריצוף ותקרה אקוסטית.
זכור: כל ההתקנות במקלט מחייבות אישור הרשות המקומית.

הציוד במקלט

 • המקלט חייב להיות מצוייד לשעת חרום. רשימת הציוד הדרוש  עפ"י התקנות מפורטות בנספח א'.
 • כדאי למנות דייר שיהיה אחראי על הציוד.

​מומלץ שיהיה במקלט ציוד נוסף כגון:

 • ערכת עזרה ראשונה
  ניתן לרכוש כיום תיקי עזרה ראשונה המיועדים למקלטים ובהם כל הציוד החיוני כגון: תחבושות, חומרי חבישה וחיטוי, משולשים, מספריים, חוסם עורקים ועוד.
 • ציוד כיבוי אש
  גם במקלט עלולה לפרוץ שריפה וראוי לכבותה במהירות.
  חשוב שיהיה במקלט ציוד כיבוי אש.
 • ציוד חילוץ
  חשוב שיהיו במקלט אמצעים וכלים לחילוץ במקרה הצורך.

מה עוד חשוב שיהיה במקלט?

 • אוורור
  עומס החום במקלט גדל עם הזמן, אנשים במתח מזיעים יותר ובכלל יותר נעים כשיש אוורור. כן, רצוי שיהיו במקלט מספר מאווררים.
 • תאורת חירום
  בשעות חירום הפסקות חשמל הן דבר שכיח. רצוי מאוד שיימצאו במקלט פנסים ותאורת חירום. חשוב לוודא שיובאו למקלט פנסים, נרות וגפרורים, אם כי עדיף אמצעי תאורה הפועל על סוללות, מאשר נר דולק הפולט עשן וריח.
 • שמיכות 
  שמיכה אחת לפחות לכל אדם במקלט.
 • מושבים
  מקומות ישיבה נוחים לכל האנשים שימצאו במקלט.
 • פינה לבית שימוש
  פינה מבודדת במחיצה בתוכה ימצא בית השימוש הקבוע או הכימי.
 • תעסוקה
  תעסוקה, מפחיתה חרדות ומתח בקרב מבוגרים וילדים כאחד. לכן רצוי כי ימצאו במקלט משחקים, ספרים, עיתונים וכל דבר שיכול להעסיק את השוהים בו ולהסיח את דעתם מהמצב.
 • תקשורת
  האזנה לרדיו הינה חיונית ביותר לקבלת מידע על הנעשה באזור ולקבלת הוראות והנחיות מהגורמים המוסמכים. לכן, חשוב שיהיה בכל מקלט רדיו-טרנזיסטור ורצוי, גם טלוויזיה וטלפון. בהרבה מקלטים הותקנו בקיר שקעים מיוחדים לחיבור אנטנות לרדיו, טלפון ואפילו טלוויזיה.
 • כלי ניקיון
  הניקיון חשוב ביותר בעת שהייה במקלט, חשוב לוודא מראש שימצאו במקלט פח לאשפה וכן, כלי ניקוי כגון: מטאטא, דלי וסחבה.

אחזקת המקלט

 • טפל במקלט ושמור על כשירותו בכל עת.
 • וודא ניקיונו ופינויו ממיטלטלים וחפצים מיותרים.
 • הקפד על ניקיון דרכי הגישה למקלט ופתחי החירום.
 • וודא תקינות הדלתות, החלונות, שמן לעיתים תכופות את הצירים והמנעולים.
 • מנע חדירת מים למקלט ותקן כל נזילה בקרבתו. הקפד על ניקוז קירבת המקלט שלא יצטברו בו  מים.
 • סלק מקרבת המקלט חומרים דליקים ובעיקר מקרבת דלתות וחלונות.
 • הקפד על חידוש השילוט והסימונים במקלט ובדרכי הגישה אליו.
 • בדוק תקינות מערכת החשמל והתאורה במקלט.
 • המפתח למקלט חייב להימצא ברשות כל משפחה. יש להניחו במקום בולט ולוודא שבני המשפחה וגם הילדים מודעים לקיומו.

מה נבדוק ב​מקלט?

רטיבות - האם יש סימני רטיבות במקלט?
אוורור - האם יש פתחי אוורור במקלט?
פתחים - האם הכניסות והיציאות תקינות ודרכי הגישה פנויות?
ציוד - האם יש ציוד דרוש לשע"ח (כיבוי אש, עזרה ראשונה וכו')?
חשמל - האם מערכת החשמל תקינה?
השירותים - האם השירותים, מערכת המים והביוב תקינים?
גרוטאות - האם יש במקלט ציוד מיותר?
סימון ושילוט - האם יש שלטים וסימנים במקלט ובדרכי הגישה אליו?
נעילה - האם יש סידורי נעילה לדלתות ולפתחי החרום?
 

​נספחים

נספח א' - רשימת הצ​יוד הדרוש למקלט:

רשימת תקנים מטעם מפקדת ראש הג"א שניתן לה תוקף חוקי (בקובץ התקנות 4233, ז' באייר התשמ"א-11.5.81).
רשימת הציוד נקבעת על-פי גודל המקלט ומספר יחידות הדיור שבבית המשותף.
 

רשימה זו כו​ללת:

בבית משותף שיש בו עד ארבע דירות, או במפעל ששטח המקלט שלו (נטו) עד שמונה מ"ר:
 • ערכת עזרה ראשונה.
 • מיכל מי שתיה בקיבול של 40 ליטרים, עשוי מפולטאטילין או פי-וי סי או פיברגלס. המיכל  יוחזק במצב יבש וימולא עם הכרזת   מצב הכן.
 • בבתים בהם קיימים עדין מיכלי אסבסט מומלץ להחליפם או להכין מראש מיכלים שניתן   להכניסם לתוך  המיכל הקיים.
 • 20 שקים לאיסוף ולסילוק אשפה.
 • 15 שקים למילוי חול, למיגון הכניסות ויציאות החירום ולמיגון  מיכלי גז ודלק.
 • עמדת כיבוי אש ובה מחבט כיבוי, את חפירה ושני דליים.
 • פנס עם סוללה של 6 וולט בעלת אורך פעולה רצופה של שבע שעות  לפחות.
בבית משותף שיש בו עד 16 דירות או במפעל ששטח המקלט שלו (נטו) עד 32 מ"ר:
 • תרמיל עזרה ראשונה לחובש.
 • אלונקה.
 • מיכל מי שתייה בקיבול של 160 ליטרים (או כמה מיכלים שקיבולתם   יחד 160 ליטרים).
 • 80 שקים לאיסוף אשפה.
 • 60 שקים למילוי בחול.
 • עמדת כיבוי אש וכמפורט לעיל.
 • פנס תאורה מיטלטל עם סוללה של 6 וולט בעלת אורך פעולה רצופה של שבע שעות לפחות.
 • בית שימוש כימי וכן חמש מנות אבקה (מיועד למקלט שאין בו בית שימוש תקני).
בבית משותף שיש בו עד 32 דירות, וכן במפעל ששטח המקלט שלו (נטו) עד 64 מ"ר:
 • תרמיל עזרה ראשונה לחובש.
 • אלונקה.
 • מיכל או מיכלים למי שתייה, בקיבול כולל של 320 ליטרים.
 • 160 שקים לאיסוף ולסילוק אשפה.
 • 120 שקים למילוי בחול.
 • שני בתי-שימוש (כימיים) (במקלט שאין בו בית שימוש תקני).
 • שני פנסי תאורה מיטלטלים.
בבית משותף גדול יותר
יש לחלק את מספר הדירות ל-16 (ולחשב כל שארית מכל תשע דירות כ-16 דירות) ולהוסיף יחידות ציוד לפי האמור לגבי 16 דירות.
 

נספח ​ב'

כיצד תדע מה שטחו של המקלט הנדרש בביתך
הדרישה היא שני מטרים רבועים עבור כל דירה בבנין. שטח המקלט המזערי יהיה ארבעה מטרים רבועים לפחות.
גודל המ​​קלט במ מס' דירות בבניין
​4 ​1
​4 ​2
6​ ​3
​8 ​4
​16 ​8
​32 ​16
 

נספח ג'

השימוש הדו-תכליתי במקלט:
 1. השימוש במקלט בימי רגיעה. (דו תכליתי).
 2. בשעת רגיעה מותר להשתמש במקלט שבבית מגורים למטרות שלהלן:
  • ​​שימוש המשותף לכל דיירי הבית כגון: לצרכי תרבות, תפילה, פעילות ספורטיבית, משחקים לילדים, משרד לוועד הבית, מועדון לנוער,למבוגרים, לקשישים, חדר קריאה ועיון, חנייה לאופניים ולעגלות ילדים אך לא לאחסון.
  • חדר הכביסה,  גיהוץ או אחסון כלי גינה ��בית חד או דו-משפחתי בלבד.
 3. בשעת רגיעה מותר להשתמש במקלט שבמפעל למטרות שלהלן: חדרי הלבשה, חדרי אכילה, משרד, בית תפילה או בית כנסת, הופעות  בידור ותרבות, הצגות, קריאה ועיון, פעילות ספורטיבית. 
 4. השימוש למטרות האמורות מותנה בקיומם של התנאים שלהלן:
  • לא​​ יימצא במקלט ציוד או ריהוט קבוע או כבד התופס יותר מ-20% משטח המקלט ועלול למנוע השימוש במקלט כמחסה בשעת התקפה, או שפינויו ידרוש זמן של יותר מארבע שעות מהכרזת מצב הכן בהתגוננות האזרחית, או ממועד מתן הוראות מאת מפקד הג"א מחוזי, הכל לפי  המוקדם  יותר - ובישוב קדמי פינויו המיידי.
  • לא יימצא במקלט כל ציוד או חומר דליק , רעיל או אחר (לרבות בציפוי קירות או תקרות), אשר עלול להפריע לחוסים במקלט או לסכנם.
  • במקלט תותקן תאורה מחוברת לרשת התאורה הכללית וכן  תאורה חילופית למקרה של הפסקת חשמל.
  • המקלט יצויד בציוד שחובה להחזיק בו על פי כל תקנה או הוראת  ראש הג"א.
  • רצוי ואף מומלץ להשתמש במקלט באופן שלא יפגע בייעודו  לשעת חרום וכך, יהיה דו-תכליתי הן לרגיעה והן לחרום.
  • השימוש היומיומי במקלט מבטיח אחזקה שוטפת וסדירה  של המקלט וכן, יצירת הרגלי שהייה בו אשר יקלו על הדיירים להסתגל למקלט בשעת חרום.
  • השימוש הדו תכליתי במקלט חייב הסכמה של דיירי הבית כמקובל לגבי הרכוש המשותף (גינה, מדרגות או גג).
 
(נלקח: "ממדריך לוועד הבית" בעריכת מפקדת ראש הג"א)​