טופס התו הסגול

התקן הסגול לבתי עסק (תקנה 5(ב)(2א)(א)(1א)ו-(א1)

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

​​​​​