אגרת פורימית להורים

חג פורים חג גדול לילדים
 
הורים יקרים/תושבים יקרים,
 
בכל שנה במסגרת חגיגות פורים, ילדים ובני נוער ברחבי הארץ נפגעים משימוש באופן מסוכן מנפצים ושאר חומרים מסוכנים נלווים.
על מנת שכולנו נהנה מחג הפורים שמח ובטוח, עלינו לנקוט באמצעי זהירות במטרה לשמור על ביטחוננו.
 
שימו לב, החוק קובע כי כל המחזיק או מפיץ צעצועים מסוכנים, תרסיסי שלג, נפצים ושאר חומרי נפץ אחרים ייקנס ויוחרם ציודו. צוותי הביטחון היישובי ומשטרת ישראל יאכפו בחומרה כל שימוש והפצת החומרים הצעצועים המסוכנים. ייערכו סיורים למניעת הפצת צעצועים מסוכנים או שימוש בתרסיסים למיניהם.
 
ילדים ומתבגרים רואים בנפצים כמעשי קונדס משעשעים, כפעילות קבוצתית מאתגרת, אולם הם מתקשים לראות את הנזקים והסכנות שאלו עלולים לגרום.
 
כאן מקומנו ההורים, הצוותים החינוכיים ומדריכי הנוער לברר, לשאול, לדבר, להסביר, לשים את הגבול ולהפעיל את
הסמכות הבוגרת האחראית.
 
עיר ללא אלימות, מחלקות הרשות ומוסדות החינוך, מגייסים את כל תושבי העיר לקחת אחריות ולנהוג לפי כל כללי הזהירות.

פורים שמח ומבדח
עיר ללא אלימות
השירות הפסיכולוגי חינוכי