עקרונות מרכזיים ותפיסה

הזיקה לחינוך

החינוך הוא במרכז והלמידה מתרחשת סביבו. החינוך פונה לפנימיות האדם, המובילה אותו ליסוד הערכי שבו ומחזקת את האנושיות, הכבוד לאחר, הנדיבות והמעורבות החברתית, ההופכים להיות ערכי יסוד ברי קיימא, בפסיפס האנושי בעיר.

ביסוד הווייתנו, כל ילד עולם ומלואו

אנו מחויבים ליצור עבורו סביבה, שבה ההקשבה, הדיאלוג, השייכות והאסתטיקה, הם הבסיס, המאפשר התפתחות איכותית, מיטבית, שלמה. מדגישים את החיוך בחינוך.

בחינוך "נדרש הכפר כולו"

אחריות משותפת חינוכית הינה ערך מכונן להצלחה. אנו אמונים על יצירה ועיצוב השותפות ההוליסטית. 

עקרון הרצף בחינוך

תהליך מתפתח, שבו כל שלב משפיע על השלב הבא ונובע מתוכו. תחילתו מגיל לידה ועד הגיל הבוגר, אנחנו שם צועדים באהבה.

המעשה החינוכי בעיר, הוא בבחינת אומנות

מנהיגיה: אנשי החינוך, הורים ושותפים נוספים, יוצרים רקמה חינוכית, איכותית, המעודדת למידה, טיפוח הדעת, חשיבה, חקרנות, יצירתיות ומצוינות תפקודית. כל אלה מובילים לטיפוח אדם טוב לעצמו ולחברה.