חינוך

מערכת החינוך מעלות תרשיחא זוכת פרס החינוך הארצי לשנה"ל תשע"ג נבחרה כרשות מצטיינת בחינוך ברמה הארצית.
ראש העיר מוביל את החינוך בעיר לקדמת העשייה וההישגים, כמצפן ליוזמה וחדשנות ברמה הארצית.
מינהל החינוך אמון על הובלה ויישום אסטרטגיה וחזון חינוכי עירוני ברצף החינוכי מלידה עד התיכון, בהלימה ליעדי משרד החינוך ובשיתוף פעולה מתמיד.
 

תחומי אחריות:

  • ניהול מערך הרישום לגנים ולכתות א'
  • שיבוץ תלמידים וביקור סדיר במוסדות החינוך
  • ניהול ועדות השמה ושיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד
  • מתן מענה פסיכולוגי חינוכי לתלמידים, הורים וצוותי חינוך
  • תכנון תשתיות לחינוך - שיפוץ, בניה וטיפוח מוסדות החינוך
  • פיתוח פדגוגיה איזורית בשיתוף משרד החינוך, המותאמת למטרות החינוך בעיר
  • ניהול ופיתוח מנהיגות חינוכית עירונית, הכוללת את כל מנהלי מערכות החינוך ברצף החינוכי ומנהלי היחידות התומכות
  • ניהול והעצמת כוח אדם מקצועי, המשובץ במערכות החינוך השונות. גיוס משאבים ואיגום משאבים לקידום החינוך, כולל שילוב תוכניות תוספתיות, מעקב וליווי
  • ניהול תקציב החינוך

נתונים מרכזיים

מעונות יום – 4 מעונות, 300 ילדים
גני ילדים עירוניים 31, 820 ילדים
גנים עצמאיים 9, 252 ילדים
סה"כ - 1072 ילדי גנים

בתי ספר יסודיים 8, 2165 תלמידים
בתי ספר על יסודיים 4, 2029 תלמידים (חטיבות ביניים – 1050,  חטיבות עליונות - 979)
סה"כ   5600 תלמידים