עוצמות וחוזקות

​פלורליזם

מערכת החינוך רב-גונית הנותנת מענה לאוכלוסיות שונות: יהודים, חילוניים, דתיים (בזרמים שונים), ותיקים, עולים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ובדואים.

איחוד

מערכת חינוך עירונית מגובשת סביב חזון המהווה מצפן לעשייה. החזון מדגיש את "המאחד" בין כל האוכלוסיות בשדה הפלורליסטי.

שיתופי פעולה

עירייה מעורבת ומשפיעה על החינוך, תוך שמירה על עיקרון שיתוף הפעולה, עם כל גורמי החינוך המעורבים. 

השקעת משאבים בחינוך

העירייה דואגת לאורך השנים לגייס משאבים, להשקיע לפיתוח וקידום ההישגים הלימודיים ומענים לצרכים משמעותיים נוספים. הדגשים המרכזיים: מיצוי יכולת התלמידים החלשים ומיצוי יכולות המצטיינים.

ארגון בוחן ולומד

מתקיים לאורך שנים תהליך של בחינה, שאלת שאלות, תהליכי הערכה ובקרה באופנים שונים לדוגמא: דו"ח הערכה של דבורה פלג על תוכנית הרצף החינוכי, ועדת הערכה ובקרה על מערכת החינוך (ביוזמת ראש העיר) בראשותה של ד"ר אורנה שמחון ובעיקר מכוונות לשינוי והתקדמות.

מקום של כבוד

מערכת הנותנת מקום של כבוד ומענה מיטבי לילדים ומבוגרים, בעלי צרכים מיוחדים ולילדים מתקשים: 2 גנים טיפוליים, 9 כתות חינוך מיוחד בתוך בתי-הספר (יסודי ותיכון), משכ"ל ומרכז כוכב. מקום של כבוד ניתן גם לילד בסביבתו הטבעית באמצעות תוכניות הוליסטיות לילד, למשפחה ולמערכת החינוך.

הקשבה והתאמה לקול התושבים

קיימים ערוצים שונים של דיאלוג עם התושבים, קיימת הלימה בתפיסת ההצלחה של מערכת החינוך, בין מנהיגי ומעצבי המערכת, שגיבשו את עקרונות החזון, לבין התושבים – ערכים, הם בראש סדר העדיפויות והישגים.

עיר יפיפייה בעלת משאבים טבעיים ונכסים יקרים

עיר אומנותית, אסתטית, מוזיאון פתוח לפיסול, ככרות מרהיבות, משאבי טבע ונוף העוטפים את העיר, מרכז מוזיקה עשיר בכלי נגינה עם פוטנציאל אדיר ומרכז אומנויות, המהווים מעטפת איכותית לגדול בה.