מוסדות החינוך בעיר

מעונות יום – 4 מעונות, 300 ילדים
גני ילדים עירוניים 31, 820 ילדים
גנים עצמאיים 9, 252 ילדים

סה"כ - 1072 ילדי גנים


בתי ספר יסודיים 8, 2165 תלמידים
בתי ספר על יסודיים 4, 2029 תלמידים (חטיבות ביניים – 1050,  חטיבות עליונות - 979)

סה"כ   5600 תלמידים

 

  
  
  
  
  
חט"באורטרות סופר6433300, 95702869973130
חט"באורט תרשיחאמאזן אנדראוס9572210
יסודיבי"ס ארזים מ"מרונית מרום99790869570054
יסודיבי"ס הסביונים מ"משלומית צאלון95735729574865
יסודיבי"ס יהל"ם ממ"דהרב עמי אביבי99790859974808
יסודיהראשונים מ"מורוניקה שמאינוק גולברג9979021, 9570358
יסודייסודי תרשיחאראנדה נחאס99792139571280
יסודינתיב- מאירסיגל אטיאס95717419979212
יסודישדה צופיםעמית קדם, הרב עמנואל, אורית אשת הרב9571406
יסודיתלמוד תורההרב דוד לוי95704719979684
יסודיתלמוד תורה בנותרחל ביטון95704719979684
תיכוןאולפנת צביההרב יוסי ארליך9979035, 95726269976317
תיכוןאורטשולי אליקן64333009974310
תיכוןבי"ס טכנולוגיליאת צבר04-9949035/6/704-9949038
תיכוןהישיבה התיכוניתאייל שנקר62067589974808
תיכוןחווה חקלאיתניר אליאס054-4411885
תיכוןמקיף תרשיחאראנדה אג'א99790699972575