מוסדות החינוך בעיר

מעונות יום – 4 מעונות, 300 ילדים
גני ילדים עירוניים 30, 847 ילדים
גנים עצמאיים 9, 258 ילדים
בתי ספר יסודיים 8, 2128 תלמידים
בתי ספר על יסודיים 4, 2063 תלמידים (חטיבות ביניים – 1134,  חטיבות עליונות - 929)
סה"כ   5596 תלמידים

 

  
  
  
  
  
חט"באורטרות סופר6433300, 95702869973130
חט"באורט תרשיחאמאזן אנדראוס9572210
יסודיבי"ס ארזים מ"מרונית מרום99790869570054
יסודיבי"ס הסביונים מ"משלומית צאלון95735729574865
יסודיבי"ס יהל"ם ממ"דהרב עמי אביבי99790859974808
יסודיהראשונים מ"מורוניקה שמאינוק גולברג9979021, 9570358
יסודייסודי תרשיחאראנדה נחאס99792139571280
יסודימנהלת בנותרחל95704719979684
יסודינתיב- מאירסיגל אטיאס95717419979212
יסודישדה צופיםעמית קדם, הרב עמנואל, אורית אשת הרב9571406
יסודיתלמוד תורההרב דוד לוי95704719979684
תיכוןאולפנת צביההרב יוסי ארליך9979035, 95726269976317
תיכוןאורטשולי אליקן64333009974310
תיכוןהישיבה התיכוניתאייל שנקר62067589974808
תיכוןמקיף תרשיחאראנדה אג'א99790699972575