מוסדות החינוך בעיר

מעונות יום – 4 מעונות, 300 ילדים
גני ילדים עירוניים 31, 828 ילדים
גנים עצמאיים 9, 202 ילדים

סה"כ - 1030 ילדי גנים


בתי ספר יסודיים 8, 2194 תלמידים
בתי ספר על יסודיים 4, 2097 תלמידים (חטיבות ביניים – 1098,  חטיבות עליונות - 999)

סה"כ   5672 תלמידים

 

 

 מוסדות חינוך

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
יסודי
  
יסודי
  
יסודי
  
יסודי
  
יסודי
  
יסודי
  
תיכון
  
חט"ב
  
תיכון
  
תיכון
  
חט"ב
  
תיכון
  
יסודי
  
יסודי
  
יסודי
  
תיכון
  
תיכון