אבני יסוד

  • מנהיגות, מעצבת חינוך ומחוללת שינוי.
  • תרבות של חיים משותפים, הרואה בכל מרכיבי החברה: יהודים, ערבים, חילוניים דתיים, עולים ותיקים, בוגרים וצעירים, בבחינת השלם גדול מסך חלקיו.
  • תרבות של שותפות דיאלוגית, מקצועית, איגום כלכלי ופדגוגי בין כל גורמי הקהילה, החינוך והרווחה.
  • תרבות של איכות ומצוינות מאיתור לתכנון ויישום, תוך חתירה למצוינות, המלווה בהערכה ובקרה לאורך הדרך.
  • תרבות של חדשנות ויזמות חינוכית אנשי החינוך בעיר, מפתחים תוכניות מותאמות לצרכים ומובילים ליישומן והטמעתם, יוזמות חינוכיות, שהופכות לתוכניות ארציות.
  • קידמה מחוברים לקידמה ולחדשנות ומזמנים לתלמידים את כל התנאים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, המתאימים לסביבת למידה במאה ה- 21.
  • תרבות של למידה חשיבה והעמקה ברזי החינוך הנהגה חינוכית של כלל מנהלי החינוך בעיר, הנפגשת באופן קבוע, שואלת שאלות, פורמת מאווררת ויוצרת חדש, מכוחותיה הפנימיים ומכוחות חיצוניים.​​