גינות אקולוגיות בגיל הרך

תאריך 17/09/2017
כחלק מביסוס הלמידה בחווה החקלאית, מינהל החינוך החל להפעיל פרויקט חדשני במעונות היום בעיר- בניית גינות אקולוגיות לילדים בגיל הרך, משולב בגישות טיפוליות, חינוכיות, חדשניות בשיתוף ד"ר תרצה יואלס מהמרכז לחקר התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה.
 
גינות ארולוגייות לגל הרך
גינות אקולוגייות לגל הרך
גינות אקולוגייות לגיל הרך