מטרות החינוך בעיר

 1. הובלת חינוך הוליסטי ברצף החינוכי מהגיל הרך ועד האקדמיה, בדגש על שילוב בין הפורמלי לבלתי פורמלי.
 2. יצירת שוויון הזדמנויות להצלחה ולמיצוי הפוטנציאל האישי.
 3. טיפוח האקלים החינוכי המיטבי, במוסדות החינוך בעיר, ליצירת סביבה מוגנת ובטוחה המאפשרת למידה והתפתחות.
 4. הטמעת ערך המצוינות בעשייה החינוכית, בהיבט של הלומד והצוות החינוכי.
 5. התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21.
 6. מיצוי מרבי של יכולות התלמידים וטיפוח רווחתם האישית, כבסיס קבוע להעלאת ההישגים הלימודיים ואחוז הזכאים לבגרות. 
 7. הרחבת התוכניות והמפגשים הדיאלוגים ערכיים, בין קב' אוכלוסיית הלומדים והמחנכים, מכלל פסיפס הקהילות החינוכיות בעיר, ליצירת חיי יום-יום משותפים במערכת הלימוד.
 8. הרחבת תוכניות במערכת החינוך, ללמידה על העיר ומורשתה והגדלת נוכחותם ומעורבותם של הילדים והנוער כנכסי העיר ההיסטוריים.
 9. העמקת החינוך לקיימות ואורח חיים בריא, כחלק מתהליך עירוני כולל.
 10. העמקת הקשר והמעורבות בין מערכות החינוך לקהילה בחינוך הפרומלי ובבלתי פורמלי. 
 11. מתן מענה מיטבי מקצועי וזמין לצרכי תלמידים, הורים ואנשי צוות באדיבות וביעילות.